งานพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดศรีทวี Publishing the Chant Book of Wat Sritawee

 watsritawee    16 ต.ค. 2563

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนงานพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดศรีทวี ครั้งที่ ๒ ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Publishing the Chant Book of Wat Sritawee, 2nd edition. You could make a donation at Wat Sritawee or donate via Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Name: Wat Sritawee, Account Number: 801-1-41509-3 and Swift Code: KRTHTHBK.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js"></script>


ที่มา : https://watsritawee.org


พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสกและอุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ ปีขาล
Monks, Novices, Nekkhammas, Upasakas and Upasikas joined the evening chanting at the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, April 9, 2022. It is the 8th waxing moon of the 5th Thai lunar month in the year of the Tiger.


พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสกและอุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ในวันวิสาขบูชา อาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล
Monks, Novices, Nekkhammas, Upasakas and Upasikas joined the morning-evening chanting at the Sermon Hall of Wat Sritawee on Vesak day–Sunday, May 15, 2022. It is the 15th waxing moon of the 6th Thai lunar month in the year of the Tiger.


วัดศรีทวีกำลังทบทวนและแก้ไขหนังสือสวดมนต์เพื่อการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒
Wat Sritawee is reviewing and editing the chant book for printing the 2nd edition.


ความก้าวหน้างานพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Publishing Wat Sritawee Chant Book on Tuesday, July 12, 2022


ความก้าวหน้างานพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Publishing Wat Sritawee Chant Book on Thursday, July 14, 2022


ความก้าวหน้างานพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Publishing Wat Sritawee Chant Book on Friday, September 16, 2022


ความก้าวหน้างานพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Publishing Wat Sritawee Chant Book on Saturday, December 31, 2022


  3,322 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย