เชิญร่วมปุจฉา-วิสัชนา เรื่องวินัยวัยรุ่น โดยพระอาจารย์พรพล ปสันโน และดีเจ.อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

 นานา    5 ก.ค. 2554

มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญชวนเด็กและเยาวชน
ร่วม ปุจฉา-วิสัชนาภาษาเดียวกัน
ในหัวข้อ “วินัยวัยรุ่น” นำโดย
พระอาจารย์พรพล ปสันโน พระนักปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมรูปลักษณ์ใหม่
และ (DJ อ้อม) สุนิสา สุขบุญสังข์ คนรุ่นใหม่ ใส่ใจศาสนา

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์ (กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย)

น้องๆเยาวชนไม่น่าพลาด ในการร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ ของคนที่เดินผ่านเส้นทางแล้ว
เพื่อนำมาพัฒนาเป็นแบบอย่างในเส้นทางของตัวเอง...
(ปุจฉา-วิสัชนา จบแล้วใครมีไฟใจอาสา เป็นพิธีกรนำสู่เข้ารายการธรรมะ เชิญได้เลยที่ห้องสมุด)
________________________________________
ประวัติของผู้ร่วม ปุจฉา-วิสัชนา
พระอาจารย์พรพล ปสันโน แห่งวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
พระอาจารย์ เกิดมาในยุคคนรุ่นใหม่ ซึ่งทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เช่นการเป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่ การเล่าเรียนก็เป็นคนเรียนเก่งเรียนดี จนได้รับปริญญาโท ต่อมาได้ก้าวข้ามชีวิตทางโลก บวชเข้าสู่เส้นทางธรรม ท่านยังได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นพระเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม เป็นพระนักปฏิบัติ และผู้เผยแผ่ธรรมในรูปแบบใหม่ในสาระธรรม

พี่อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ (DJ อ้อม) คนรุ่นใหม่ แต่ใสใจในศาสนา
ก่อนหน้ามาสนใจทางศาสนา พี่อ้อมประสบความสมเร็จในชีวิตมามายมาย เช่น
- เป็นนักร้อง นักแสดง
- เป็น DJ ได้รับรางวัลผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยม จากงานประกาศผลรางวัล นาฎราช ประจำปี 2553
- ได้รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นทูตวัฒนธรรมด้านการพูด
- เป็นดีเจอาสาของเสถียรธรรมสถาน

ทำความรู้จักทักทายบ้านอารีย์ได้ที่
Tel. 02 279 7838 / 02 619 7474
http://www.facebook.com/baanaree
http://www.twitter.com/baanaree
http://www.baanaree.net/
Map:http://www.baanaree.net/index.php?option=com_content&view=article&id=439&Itemid=7


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ดีเจ.อ้อม


• พระฉัพพรรณรังสีที่แผ่จากพระกายพระพุทธเจ้า

• จัดระเบียบภายนอกไม่ยาก จัดระเบียบในใจยากยิ่งกว่า

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• บทแผ่เมตตาหลวง 3จบ ไพเราะมาก ฟังแล้วจิตใจสงบ เยือกเย็น เปิดฟังวนไป #เพลงธรรมะ #แผ่เมตตา

• จุดประสงค์ กินเจ (齋)

• ชีสพายมะม่วงสด

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย