บุญสร้างโบสถ์

 ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร    15 เม.ย. 2564

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ ณ สำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรม หมู่ 9 บ.จำนรรจ์ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อสอบถามโทร.065-165-6564 .... 095-249-2416(พระพุทธมนต์ สุธมฺโม) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
วันนี้ช่างเริ่มมุงหลังคาอุโบสถสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรมร่วมบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร.065 165 6564


• พญาช้างสีลวะ (สีลวนาคชาดก)

• หนังสือเเนะนำ

• สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ กลิ่นของสัตบุรุษ ย่อมทวนลมไปได้

• "ครูบาอาจารย์บอกให้เท่านั้น" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• แก้ที่เขาไม่ได้ก็จริง แต่เราแก้ที่ตัวเราได้

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย