ขอเชิญร่วมบุญสร้างถนนคอนกรีตเข้าวัด

 Krubatom2688     15 มิ.ย. 2564

🚩 ๑ แชร์ เพื่อเป็นสะพานบุญ
📢#ขอเชิญร่วมเจ้าภาพสร้างถนนเข้าวัด (#ทางไปสวรรค์)

📍เนื่องจากฝนตกทำให้น้ำเซาะถนนจนเป็นหลุมเป็นบ่อและถนนเละเพราะโคลนตมทำให้ญาติโยมผู้มาวัดเดินทางมาลำบาก ใช้ปูนผสม CPAC จำนวน ๙๕ คิว 📍#เจ้าภาพคิวละ ๑,๘๕๐ บาท (๑๗๕,๗๕๐ บาท) หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา (#ขอใบอนุโมทนาบัตรได้)

ณ วัดป่าบ้านหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

📍#ร่วมบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาบ้านไผ่
📍#เลขบัญชี 406-0-42444-7
📍#ชื่อบัญชี วัดหนองฮี
📍#สอบถามโทร.062-8244562 เฟสบุ๊ก @ชินฺนวํโส ภิกฺขุ โดยตรง


3,697


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย