ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองช่อฟ้าอุโบสถ

 jirawat93    29 พ.ย. 2564

🔶🔸ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองช่อฟ้าอุโบสถ🔸🔶
วัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

♦️♦️♦️♦️กองบุญละ ๙ บาท♦️♦️♦️♦️
หรือร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

#โดยมีกำหนดการยกช่อฟ้าโท
ประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

#เจ้าภาพช่อฟ้าเอก ตัวละ 50,000 บาท
1.พ.อ.อัฎฐพล คุณนายรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์
------------------------------
#เจ้าภาพช่อฟ้าโท ตัวละ 30,000 บาท
1.คุณสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์
2.คุณณธราณัฏฐ์ ภัทรเวชปุณญาวิช
3.
------------------------------
#เจ้าภาพปิดทองช่อฟ้า ตัวละ 15,000 บาท
1.พ.อ.อัฎฐพล คุณนายรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์
2.
3.
4.

#อานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้า
จะทำให้ชะตาชีวิตเราสูงส่งไม่ตกลงไปที่ต่ำ ไม่ตกไปอบายภูมิ มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,947 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย