ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระศรีสุริยะโคตะมะ หน้าตัก19.99ม. สูง32ม. ณ วัดป่าภูตาดแต้ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 socoman    27 ธ.ค. 2564

ขอเชิญร่วมสร้างมหาเจดีย์พระศรีสุริยะโคตะมะ
องค์พระประธาน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
วัดป่าภูตาดแต้ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  3,669 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย