ขอเชิญร่วมบุญสร้างฐานหลวงพ่อใหญ่พระสัมพุทธมุนีฯ หน้าตัก10เมตรสูง19เมตร ณ.พุทธมณฑลอุตรดิตถ์ วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์

 socoman    21 ม.ค. 2565

มหากุศลสร้างฐาน 🏆#หลวงพ่อใหญ่พระสัมพุทธมุนี หน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร
🏆#โอกาสสุดท้าย 📷 ที่จะได้ร่วมบุญสร้างฐานองค์พระใหญ่วัดคุ้งตะเภาให้สำเร็จ

//// ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้าง 🏆#ฐานหลวงพ่อใหญ่ สร้างบุญบารมี ชีวิตมั่นคงดุจฐานองค์พระใหญ่ ตามกำลังศรัทธา

#รายการที่ 1 : เจ้าภาพ 💎#บันไดขึ้นสวรรค์รับโชค (บันได คสล. กว้าง ๔ เมตร มีทั้งหมด 15 ขั้น) เจ้าภาพขั้นละ ⛩9,999⛩ บาท [หรือสมทบกองละ ๙๙ บาท]
#รายการที่ 2 : เจ้าภาพ 🙏🏻#เสาสูงหนุนบุญบารมี (เสา คสล. สูง ๓ เมตร มีทั้งหมด 32 ต้น) เจ้าภาพต้นละ ⛩4,999⛩ บาท [หรือสมทบกองละ ๙๙ บาท]
#รายการที่ 3 : เจ้าภาพ 🌷#คานค้ำคูณดวงชะตา (คสล. ค้ำชั้นบนล่างรอบองค์พระ มีทั้งหมด 202 เมตร) เจ้าภาพเมตรละ ⛩999⛩ บาท [หรือสมทบกองละ ๙๙ บาท]
#รายการที่ 4 : เจ้าภาพ 🍀#พื้นลานประทักษิณสวรรค์ (พื้น คสล. ชั้นบนรอบองค์พระ มีทั้งหมด 139 ตารางเมตร) เจ้าภาพตารางเมตรละ ⛩999⛩ บาท [หรือสมทบกองละ ๙๙ บาท]

***เจ้าภาพรายการ 1-2 ทางวัดจะจารึกชื่อในแผ่นหินอ่อนฐานองค์พระใหญ่ฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพทุกท่าน (จำกัดท่านละ ๑ ชื่อ)
***เจ้าภาพรายการ 1-2-3-4 ทางวัดจะจารชื่อลงแผ่นทองพุทธบูชาบรรจุในองค์พระใหญ่ทุกท่าน (จำกัดท่านละ ๑ ชื่อ)

************************************

#สมทบปัจจัยร่วมสร้างบารมี ได้ที่🎪

💎 ***☎️ บัญชี "บูรณะและพัฒนาวัดคุ้งตะเภา"
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
เลขบัญชี 🎀 981-4-77350-6 🎀
อนุโมทนาสาธุๆ จ้า

***ญาติโยมท่านใดมีศรัทธาจองแล้ว ตั้งปณิธานไว้ แนะนำว่าบุญสร้างฐานพระนี้เป็นบุญใหญ่ #บุญอานิสงส์จักรพรรดิ ควรบอกบุญให้คนอื่นได้ร่วมด้วยเพื่อเสริมบารมี ครบถ้วนพร้อมจึงถวายทีหลังเมื่อไรก็ได้จ้า

1. จากนั้นส่งสลิปมาได้ที่เฟสบุค https://www.facebook.com/welovewatkungtaphao

2. จากนั้นทางวัดจะส่งใบอนุโมทนา+วัตถุมงคลที่ระลึก พร้อมทั้งนำชื่อไปจารึกหินอ่อนในฐานองค์หลวงพ่อใหญ่ต่อไป

++++++++++++++++++++++++
🌷🌻🍀 #อานิสงส์สร้างฐานพระ มหากุศลดุจเดียวกับสร้างองค์พระใหญ่
"...สร้างแท่นฐาน ก็เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป อานิสงส์ไม่ใช่เล็กน้อยนะ อานิสงส์ใหญ่มาก คนจะรวยแล้วนะ วาสนาบารมีจะสูง สร้างแท่นพระ หนุนพระให้สูงน่ะ แล้วพระพุทธเจ้า ด้วยนะ เราฐานะจะดีขึ้น ...ทรัพย์ไม่ทรุด รวยตลอด รวยขึ้นไม่มีลง ชึ้นชื่อว่าความทรุดต่ำ ทรุดตัวลง จะไม่มีสำหรับคนสร้างพื้น เพราะพื้นมันหนักใช่ไหม บุญใหญ่จริงๆ..."
(โอวาทธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง- จากหนังสือธัมมวิโมกข์ฉบับที่๑๐๙)

************************************
🌷🌻🍀คำอธิษฐานปัจจัยร่วมทำบุญสร้างฐานพระใหญ่

(ตั้งนะโม ๓ จบ) อิมินา ปะนะ ทาเนนะ มา เม ทาลิททิยัง อะหุ นัตถีติ วะจะนัง นามะ มา อะโหสิ ภะวาภะเว

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ขอถวายปัจจัย เพื่อร่วมสร้างสร้างฐานบารมี องค์หลวงพ่อใหญ่พระสัมพุทธมุนี หน้าตัก ๑๐ เมตร ขอรวมดวงจิต มุ่งมิตรเป็นพุทธบูชา แด่พระธรรมอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานิสงค์ใดๆ ที่เกิดจากการกระทำนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้า อย่าได้สดับ อย่าได้รู้จัก ซึ่งคำว่า "ไม่มี ไม่ได้ ไม่รู้" จงอย่าได้ปรากฏมีแก่ข้าพเจ้า ตลอดทั้งความเป็นอยู่ลำบาก ชีวิตที่ขัดสน อย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ในภพน้อยภพใหญ่ ขอความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม จงบังเกิดมีแก่ตัวของข้าพเจ้า หากแม้นข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพาน ขอแรงอธิษฐานนี้ ยังผลให้ข้าพเจ้าได้เกิด ภายใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนา ทุกภพชาติไป อย่าได้แคล้วคลาดซึ่งพระสัทธรรม ขอความถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ มหาสมบัติ จักรพรรดิสมบัติ สวรรค์สมบัติ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ทุกภพทุกชาติ ตราบเท่าเข้าสู่ซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลด้วยเทอญฯ
  3,784 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย