วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระศาสนา ชีวิตมีสุข วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 naparats    5 ก.พ. 2565

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระศาสนา ชีวิตมีสุข วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

🌞ภาคเช้า
🕘|เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น.
🙏|สวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า
🕤|เวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๐.๓๐ น.
🔊|ปาฐกถาธรรมเรื่อง
😇|พุทธวิธีเสริมสุขภาพด้วยโพชฌงค์
🙏|พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล, ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
🌳|ณ ระเบียงดอกไม้ใจ และลานหินโค้ง
-----------------------
🔊|ถ่ายทอดสด หรือรับชมย้อนหลังได้ที่
📌|Youtube : 👉https://bit.ly/3h8RVFj
📌|Facebook : 👉https://bit.ly/3eA12gy
เชิญแอด LINE ของวัดชล https://lin.ee/Bx8BcYK
-----------------------
อย่าลืมกด LIKE และติดตามเพจวัดชลฯด้วยนะเพราะท่านคือสะพานบุญที่ช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้งอกงามในใจคนสืบต่อไปขอเจริญพร
☀️ภาคบ่าย
🕐|เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น.
📖|สาธยายพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน
นำโดย 🙏พระมหาขนบ สหายปญฺโญ, ป.ธ.๙, ดร.
และ 🙏พระมหาอภิชัย อภิชโย, ป.ธ.๖
🏢|ณ ห้องโถงพุทธปัญญา ชั้น ๑ อาคารปัญญานันทานุสรณ์
-----------------------
🔊|ถ่ายทอดสด หรือรับชมย้อนหลังได้ที่
📌|Youtube : 👉https://bit.ly/3h8RVFj
📌|Facebook : 👉https://bit.ly/3eA12gy
เชิญแอด LINE ของวัดชล https://lin.ee/Bx8BcYK


วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระศาสนา ชีวิตมีสุข วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

🌞ภาคเช้า
🕘|เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น.
🙏|สวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า
🕤|เวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๐.๓๐ น.
🔊|ปาฐกถาธรรมเรื่อง
😇|พุทธวิธีเสริมสุขภาพด้วยโพชฌงค์
🙏|พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล, ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
🌳|ณ ระเบียงดอกไม้ใจ และลานหินโค้ง
-----------------------
🔊|ถ่ายทอดสด หรือรับชมย้อนหลังได้ที่
📌|Youtube : https://bit.ly/3h8RVFj
📌|Facebook : https://bit.ly/3eA12gy
เชิญแอด LINE ของวัดชล https://lin.ee/Bx8BcYK
-----------------------
อย่าลืมกด LIKE และติดตามเพจวัดชลฯด้วยนะเพราะท่านคือสะพานบุญที่ช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้งอกงามในใจคนสืบต่อไปขอเจริญพร


  3,419 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย