ขอเชิญร่วมบุญสร้างสะพานข้ามคลองวัดแดงประชาราษฎร์เชื่อมระหว่างพระอุโบสถกับพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิ เเละหอพระไตรปิฎก

 socoman  

ร่วมบุญสร้างสะพานข้ามคลองวัดแดงประชาราษฎร์เชื่อมระหว่างพระอุโบสถกับพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิ เเละหอพระไตรปิฎก


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ หนุน 41 ร.ร. ผลิตหนังสั้นธรรมะ

• ชีวิตคือวันนี้ และวันนี้คือเดี๋ยวนี้ คำถามที่สำคัญยิ่งที่เราควรถามตัวเองอยู่บ่อยๆ คือ เดี๋ยวนี้! เรากำลังทำอะไรอยู่ เพื่ออะไร

• วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย