หาเจ้าภาพสร้างพระสีวลีจำนวน 3 องค์ด่วนๆ

 ดอกบัวเหลือง    5 ส.ค. 2565

#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระสีวลี โชดลาภ บารมีศรีบรม ถวายวัดสามชัืยวนาราม ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์. เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา. สังฆบูชา จรรโลงไว้ในพระศาสนา สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

🚩#โอนร่วมบุญได้ที่
🔸ธ.กรุงไทย
🔸เลขบช. 3972497055
🔸ชื่อบช. พระประดุง สมาหิโต เจ้าอาวาสวัด/เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสามชัยโทร. 0904442799/0999025266/0962255191

ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ โปรดจงเมตตาสงเคราะห์ท่านทั้งหลายให้มีปัญญาและมีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่รู้ ไม่มี คำว่ายากจนเข็ญใจ จงไม่ปรากฏในชีวิตของท่านทั้งหลายนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระสีวลี โชดลาภ บารมีศรีบรม ถวายวัดสามชัืยวนาราม ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์. เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา. สังฆบูชา จรรโลงไว้ในพระศาสนา สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

🚩#โอนร่วมบุญได้ที่
🔸ธ.ทหารไทยธนชาติ
🔸เลขบช. 3972497055
🔸ชื่อบช. พระประดุง สมาหิโต เจ้าอาวาสวัด/เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสามชัยโทร. 0904442799/0999025266/0962255191

ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ โปรดจงเมตตาสงเคราะห์ท่านทั้งหลายให้มีปัญญาและมีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่รู้ ไม่มี คำว่ายากจนเข็ญใจ จงไม่ปรากฏในชีวิตของท่านทั้งหลายนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• หลวงพี่แตงโม ตอน...ชั่วคราว

• คลื่นอัลฟ่า (คำเตือน: ทรงพลังมาก!) ใน 20 นาทีดนตรีรักษาความเสียหายของร่างกายและบรรเทาความเครียด

• สิ่งใดไม่เป็นปัญหาก็ไม่ทำให้เป็นปัญหาขึ้นมา สิ่งใดเป็นปัญหาก็แก้ไขด้วยปัญญาที่รู้และทำให้ตรงกับเหตุปัจจัย

• ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

• พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนอะไร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย