หาเจ้าภาพสร้างพระสีวลีจำนวน 3 องค์ด่วนๆ

 ดอกบัวเหลือง    5 ส.ค. 2565

#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระสีวลี โชดลาภ บารมีศรีบรม ถวายวัดสามชัืยวนาราม ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์. เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา. สังฆบูชา จรรโลงไว้ในพระศาสนา สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

🚩#โอนร่วมบุญได้ที่
🔸ธ.กรุงไทย
🔸เลขบช. 3972497055
🔸ชื่อบช. พระประดุง สมาหิโต เจ้าอาวาสวัด/เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสามชัยโทร. 0904442799/0999025266/0962255191

ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ โปรดจงเมตตาสงเคราะห์ท่านทั้งหลายให้มีปัญญาและมีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่รู้ ไม่มี คำว่ายากจนเข็ญใจ จงไม่ปรากฏในชีวิตของท่านทั้งหลายนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ
#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระสีวลี โชดลาภ บารมีศรีบรม ถวายวัดสามชัืยวนาราม ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์. เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา. สังฆบูชา จรรโลงไว้ในพระศาสนา สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

🚩#โอนร่วมบุญได้ที่
🔸ธ.ทหารไทยธนชาติ
🔸เลขบช. 3972497055
🔸ชื่อบช. พระประดุง สมาหิโต เจ้าอาวาสวัด/เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสามชัยโทร. 0904442799/0999025266/0962255191

ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ โปรดจงเมตตาสงเคราะห์ท่านทั้งหลายให้มีปัญญาและมีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่รู้ ไม่มี คำว่ายากจนเข็ญใจ จงไม่ปรากฏในชีวิตของท่านทั้งหลายนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระสีวลี โชดลาภ บารมีศรีบรม ถวายวัดสามชัืยวนาราม ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์. เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา. สังฆบูชา จรรโลงไว้ในพระศาสนา สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

🚩#โอนร่วมบุญได้ที่
🔸ธ.ทหารไทยธนชาต
🔸เลขบช. 3972497055
🔸ชื่อบช. พระประดุง สมาหิโต เจ้าอาวาสวัด/เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสามชัยโทร. 0904442799/0999025266/0962255191

ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ โปรดจงเมตตาสงเคราะห์ท่านทั้งหลายให้มีปัญญาและมีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่รู้ ไม่มี คำว่ายากจนเข็ญใจ จงไม่ปรากฏในชีวิตของท่านทั้งหลายนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระสีวลี โชดลาภ บารมีศรีบรม ถวายวัดสามชัืยวนาราม ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์. เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา. สังฆบูชา จรรโลงไว้ในพระศาสนา สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

🚩#โอนร่วมบุญได้ที่
🔸ธ.ทหารไทยธนชาติ
🔸เลขบช. 3972497055
🔸ชื่อบช. พระประดุง สมาหิโต เจ้าอาวาสวัด/เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสามชัยโทร. 0904442799/0999025266/0962255191

ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ โปรดจงเมตตาสงเคราะห์ท่านทั้งหลายให้มีปัญญาและมีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่รู้ ไม่มี คำว่ายากจนเข็ญใจ จงไม่ปรากฏในชีวิตของท่านทั้งหลายนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ


  3,398 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย