+ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ 10 ห้อง

 Krubatom2688    10 มิ.ย. 2566

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ 10 ห้อง
ณ วัดศิริบรรพต(วัดสาขาหลวงตาศิริ อินฺทสิริ) บ้านซับตาเมา ต.หนองตาคง อ.โป่งนํ้าร้อน จ.จันทบุรี

ร่วมเป็นเจ้าภาพห้องละ 15,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่วัดศิริบรรพต หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสอยดาว
ชื่อพระพงษ์สวัสดิ์ คำสุข
เลขที่บัญชี 565-047624-4

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระอาจารย์พงษ์สวัสดิ์ คำสุข 080-631-5000

..อนุโมทนา..   


2


• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

• "กรรมของชาติบ้านเมือง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)

• ๕๙.ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี

• ๕๒.ปางปฐมบัญญัติ

• นำนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง ไม่ตัดต่อ ⎪อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

• บทเพลงสวดโพชฌงคปริตร (บาลี) - อภิมหามงคล 5

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย