ประกาศอนุโมทนาการร่วมทำบุญเททองหล่อพระอัครสาวกซ้าย-ขวา และร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกองละ ๑๐๙ บาท

 prochzi    8 ก.ย. 2554

ตามที่อาตภาพได้ประชาสัมพันธ์งานทำบุญเททองหล่อพระอัครสาวกซ้าย-ขวาและเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกองละ ๑๐๙ บาทเพื่อสมทบทุนการสร้างอุโบสถของวัดสิริมงคลนั้น ได้มีท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับทางวัดโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารบ้าง ส่งเป็นธนาณัติบ้างและบางท่านก็ได้ส่งแผ่นทองเหลืองเพื่อร่วมหลอมเป็นพระอัครสาวก อาตมาภาพในนามของเจ้าอาวาสของวัดสิริมงคลขออนุโมทนากับญาติโยมทุก ๆ ท่านที่ได้สละปัจจัยตามกำลังความสามารถในการร่วมสร้างอุโบสถบ้าง ร่วมสร้างพระอัครสาวกบ้าง ดังรายชื่อที่จักได้แจ้งให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบดังนี้
๑.คุณโกศล ลีลาพัฒนกิจ ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ ๑๐๙ บาทจำนวน ๒ กอง เป็นเงิน ๒๑๘ บาท
๒.คุณโกศล ลีลาพัฒนกิจ ร่วมทำบุญเททองหล่อพระอัครสวาก ซ้าย-ขวา ทองเหลือง ๒ กิโล ๆ ละ ๑๐๙ บาท เป็นจำนวน ๒๑๘ บาท
๓. คุณสุภาพร กิ่งผนา ส่งแผ่นทองเหลืองร่วมทำบุญเพื่อหลอมเป็นพระอัครสาวก
๔. คุณวรรณกร กุลทอง ส่งแผ่นทองเหลืองร่วมทำบุญเพื่อหลอมเป็นพระอัครสาวก
๕. คุณชนะ มาลีวัตร ส่งแผ่นทองเหลืองร่วมทำบุญเพื่อหลอมเป็นพระอัครสาวก
อาตมาภาพและคณะกรรมการขออนุโมนทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านเป็นอย่างสูง ด้วยเดชแห่งการทำบุญสร้างพระอัครสาวกและทำบุญทอดกฐินกับวัดสิริมงคลในครั้งนี้ ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีสติปัญญาดังพระสารีบุตร มีเดชและอำนาจดั่งพระมหาโมคคัลลาน สามารถฟันฝ่าอุปสัคที่มาขวางกั้นหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตให้มลายสิ้น และขอให้ทุก ๆ ท่านถึงความงอกงามไพบูลย์ในหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต อีกทั้งถึงโลกุตรสมบัติในทางพุทธศาสนาเทอญ
พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมทำบุญเททองหล่อพระอัครสาวกซ้าย-ขวา และร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถของวัดสิริมงคล ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยโยมสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพดังนี้
แผ่นทองเหลืองดวงชะตา แผ่นละ ๑๙ บาท
ทองเหลืองแท่งกิโลละ ๑๐๙ บาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีกองละ ๑๐๙ บาท
โดยท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสันกำแพง ชื่อบัญชี พระมหาพิพัฒน์ ฐานวีโร เลขบัญขี 3583-1-14434-5 หรือส่งธนาณัตมาที่ พระมหาพิพัฒน์ ฐานวีโร วัดสิริมงคล หมู่ที่ ๑ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมทำบุญอื่นสามารถโทรติดต่อที่ 085-6189289 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อาตมภาพจดหมายและสิ่งของที่โยมทุกท่านส่งมาให้แล้วครับ ภาพนี้เป็นธนาณัติพร้อมแผ่นทองเหลืองของคุณโกศล ลีลาพัฒนกิจ


• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• พาลสงฺคตจารีหิ ทีฆมทฺธาน โสจติ คนเที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมโศกเศร้าตลอดกาลยืดยาวนาน

• การทำเกินประมาณ (เภริวาทชาดก)

• สุขา สทฺธมฺมเทสนา ความแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย