ขอเชิญร่วมบูรณะพระธาตุเจดีย์อายุกว่า๓๕oปี ที่วัดพระธาตุจอมทองแม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน

 watjomtong    

เจริญพร
หนึ่งในสี่แห่งของพระธาตุสี่จอมคู่บ้านคู่เมืองแม่สะเรียง ที่น่าสักการะบูชา นั้นก็คือพระธาตุเจดีย์วัดจอมทอง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพระธาตุที่บรรจุพระอัฐิของพระอรหันต์โสณะซึ่งชาวละว้านับถือมาก เจ้าเมืองละว้าสมัยนั้นนำมาบรรจุในพระธาตุสี่แห่งสี่จอม อยู่มุมเมืองแม่สะเรียงที่เห็นในปัจจุบัน ผู้ที่มาสักการะพระธาตุเจดีย์แล้วจะมีปัญญากว้างไกล,มีเมตตาไปทุกที่ จะมีคนรักใคร่เหมือนพระอรหันต์โสณะ
เนื่องจากพระธาตุเจดีย์วัดจอมทองแห่งนี้มีอายุกว่า ๓๕o ปี ได้มีสภาพทรุดโทรมมากอย่างที่เห็นในรูป ทางเจ้าอาวาสและพระลูกวัดเห็นสมควรบูรณะซ่อมแซมพระธาตุเจดีย์แห่งนี้ให้เร็วที่สุด ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่
๑.ตู้ร่วมบุญที่วัดจอมทองแม่สะเรียง : ครูบาอินสม สุวีโร(เจ้าอาวาสวัดจอมทอง)+++โทร:089-9291010
๒.ทางธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี509-1-27113-9 ชื่อบัญชีเงินกองทุนซ่อมแซมพระธาตุจอมทอง สาขาแม่สะเรียง บัญชีออมทรัพย์

เว็บไซด์ : http://watjomthong.blogspot.com/
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญทุกท่าน
เชิญร่วมบูรณะพระธาตุจอมทอง แม่สะเรียง


อานิสงค์ของการบูรณะซ่อมแซม

การบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูป มีอานิสงค์มากกว่าการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่ ฉันใดการซ่อมแซมเจดีย์ ก็มีอานิสงค์มากกว่าการสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ฉันนั้น

สรุปคือ การบูรณะซ่อมแซมย่อมมีอานิสงค์มากกว่าการสร้างขึ้นมาใหม่ จึงขอเชิญร่วมบูรณะซ่อมแซมพระธาตุเจดีย์อายุกว่า๓๕oปี ที่วัดพระธาตุจอมทองแม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
เว็บไซด์ : http://watjomthong.blogspot.com/


  3,434 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย