บ้านอารีย์เชิญท่านสวดมนต์ และฟังธรรม จากพระครูฌาณวิรัต (หลวงพ่อประเสริฐ กิตติเสฏโฐ) จากวัดเชตุพนฯ
 นานา   11 ต.ค. 2554

บ้านอารีย์เชิญท่านสวดมนต์ และฟังธรรม จากพระครูฌาณวิรัต
(หลวงพ่อประเสริฐ กิตติเสฏโฐ) จากวัดเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐ น .เป็นต้นไป
กิจกรรม สวดมนต์เย็น รับศีล ฟังธรรม จากหลวงพ่อ

คติธรรมคำคม จากหลวงพ่อประเสริฐ
การเกิดเป็นมนุษย์ได้สบายในชาตินี้ คือต้องมีศีล ๕
ไม่โหดร้าย ไม่โวยวาย ไม่ใจเร็ว ไม่ไม่พูดปด ไม่หมดสตื
การมีศีล ๕ ก็ถือว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้ว

ติดต่อสอบถาม ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔
 เปิดอ่านหน้านี้  2578 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย