บ้านอารีย์เชิญท่านทำบุญตักบาตรและฟังธรรมจาก พระมหาสุพล ขันติพโล รองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล

 นานา  

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธให้ดำรงอยู่ในสังคมเทือง
มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญท่านร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และฟังการแสดงธรรม
วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
เมตตารับบาตร โดย พระครูปลัดมงคลวัฒน์(พระมหาสุพล ขันติพโล) รองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
และพระสงฆ์จำนวน ๕ รูป จากวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

เนื่องจากบ้านอารีย์เปิดบ้านเป็นศูนย์ประสานใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำครั้งนี้
ท่านใดที่จะบริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยผู้ประสบภัย สามารถนำมาฝากได้ที่มูลนิธิบ้านอารีย์ค่ะ  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,699


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย