((ร่วมบุญดีดีสร้างองค์พระ)) พระพุทธรูปปางเผยเเผ่พระธรรม เเละองค์พระสีวลี เพื่อให้สาธุชน เเละผู้ปฏิบัติธรรม เเละเยาวชน ได้กราบได้ไหว้ บูชาสักการะในศูนย์ปฏิบัติธรรม

 ลำโพงข่าว  


((ร่วมบุญดีดีสร้างองค์พระ)) พระพุทธรูปปราเผยเเผ่พระธรรม เเละพระสีวลี เพื่อให้สาธุชน เเละผู้ปฏิบัติธรรม เเละเยาวชน ได้กราบได้ไหว้ บูชาสักการะในศูนย์ปฏิบัติธรรม


ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบกองทุนเพื่อสร้างพระพุทธเจ้าปางเผยเเผ่พระธรรม เเละพระสีวลีเถระ
(พระเถระผู้มีลาภมาก)ณ ”สวนป่าพุทธอุทยาน” ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร (พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว)

พุทธอุทยานประจำจังหวัดพิจิตร ติดถนนใหญ่ (เส้นนครสวรรค์-พิษณุโลก)

((สูงยิ่งด้วยบารมี เพราะเป็นการสร้างองค์พระที่มีพุทธลักษณะงดงามเเท้ ))
((สูงยิ่งด้วยบุญกุศลที่จะเกิดจากการที่มีคนมากราบไหว้บูชาองค์พระ))
((สูงยิ่งไปยืนนานเมื่อสาธุชนได้กราบไหว้เเล้วเกิดความสุขกาย, สะบายใจ, อิ่มเอมใจในบุญจากการกราบไหว้บูชาองค์พระ)))
ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในบุญครั้งนี้ ด้วยการอุปถัมป์ในการสร้างพระประธานเพื่อให้ อุบาสก-อุบาสิกา
ที่เข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้กราบ ได้ไหว้สักการะ บูชา อันถือว่าเป็นมงคลในชีวิตอย่างยิ่ง

ซึ่งกำลังพัฒนาให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม แก่สาธุชนพุทธบริษัท และเยาวชน ที่จะเข้ารับการอบรมในเขตจังหวัดพิจิตร, พิษณุโลก, นครสวรรค์, กำแพงเพชร และใกล้เคียง ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการฝึกหัดปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา รักษาศีลอันจะเป็นการพํฒนาบุคคลากรในพระพุทธศาสนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในพระพุทธศาสนาดังนั้จึงขอเชิญอุบาสก-อุบาสิกา ได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในบุญนี้ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพบุญสมทบกองทุนสร้างพระประธาน(ปางมารวิชัย) เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมประจำศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม “สวนป่าพุทธอุทยาน” ซึ่งกำลังดำเนินการสร้างอยู่ในในขณะนี้

((ร่วมบุญดีดีสร้างองค์พระ ได้ด้วยการอุปถัมภ์สร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชา ดังนี้))1.เจ้าภาพบุญหลักสร้างองค์พระพระพุทธรูปปรางเผยเเผ่พระธรรม 1 องค์
2.เจ้าภาพหลักสร้างองคพระพระสีวลีเถระ(พระเถระที่พรพุทธองค์ยกย่องว่าเป็นผู้มีลาภมาก)
1 องค์

หรือประสงค์ร่วมบุญ 50 กองทุนในการร่วมสมทบกองทุนในการสร้างองค์พระ (กองทุนล่ะ 2,000 บาท)
ทุกรายชื่อคณะเจ้าภาพจารึกใต้ฐานองค์พระเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การสร้างองค์พระในพระพุทธศาสนา
**สำหรับผู้ประสงค์เป็นจองเป็นเจ้าภาพหลัก
**หรือประสงค์จะเป็นเจ้าภาพร่วมบุญ (ตามกำลังศรัทธา)


หรือประสงค์เเจ้งเป็นเจ้าภาพ (จองร่วมบุญเป็นหมู่คณะได้)
หรือช่วยเเนะนำประชาสัมพันธ์บอกข่าวบุญให้ผู้ที่เรารักได้มีโอกาสในบุญนี้
(สำหรับเจ้าภาพบุญทุกท่านสามารถโทรเเจ้งจองเป็นเจ้าภาพบุญก่อนได้)


<<สำหรับเจ้าภาพบุญทุกท่านเก็บบันทึกรายชื่อคณะเจ้าภาพบุญที่ฐานองค์พระทุกท่าน>>

((จุดประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปปรางเผยเเผ่ธรรมเเละพระสีวลี))

๑. เพื่อเป็นองค์พระศูนย์รวมจิตใจอันจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเคารพของผู้ปฏิบัติธรรม ในการอบรม
๒. เพื่อเป็นปูชนียวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าของศูนย์ปฏิบัติธรรม
๓. เพื่อเป็นจุดกลางในการประกอบศาสนกิจในพระพุทธศาสนาใขเขต
๔. เพื่อสร้างองค์พระทั้ง 2 องค์ให้เสร็จทันในงานฉลององค์พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยาน"
อาทิ ทำวัตรเช้า-เย็น ทำบุญต่างๆ
((อานิสงส์บางส่วนจากการได้สร้างองค์พระ))

1.ได้สร้างเหตุปัจจัย สร้างบุญบารมีทาน(เสียสละทรัพย์ที่มีประโยชน์สูงในการสร้างองค์พระ)
2.เป็นการสร้างสิ่งที่เป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจของผู้กำลังท้อเเท้ใจ หมดกำลังใจในการดำเนินชีวิต ได้กราบไหว้เพิ่มกำลังใจขึ้น
(อันจะเป็นการช่วยปลดความทุกข์จากใจเมื่อได้มากราบไหว้บูชา)
3. เป็นการสร้างองค์พระเพื่อเป็นสถานที่ดำเนินศาสนกิจในพระพุทธศาสนา เป็นจุดกลางในชุมชน
4. เพื่อสร้างเป็นสถานที่ระลึกนึกถึงองค์พระพุทธองค์(พุทธานุสสติ)
5. เป็นทำนุบำรุงพระศาสนา
เเละอีกมากมายในบุญกุศลเป็นต้น((ระยะการดำเนินงาน))

กำหนดเสร็จภายใน 3 เดือน หลังจากที่จ่ายค่ามัดจำช่าง
จำนวนของพระที่จะดำเนินการปั้น มีจำนวน 2 องค์ คือ


3. พระพุทธเจ้าปางเผยเเผ่ธรรม 1 องค์ (ยังขาดเจ้าภาพ)
4. พระสีวลีเถระ (พระเถระที่พระพุทธเจ้ายกย่องเรื่องเลิศกว่าใครเรื่องมีลาภมาก) 1 องค์, เเละ(ยังขาดเจ้าภาพบุญ)

พุทธลักษณะขององค์พระเป็นเหมือนจริง สีขาว (สีสัญลักษณ์ของชาวพุทธ)((เพื่อให้ทันการฉลองพร้อมกับองค์พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ในโอกาศจัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี 30-1 ธันวาคม 2555))ผู้ปรารภการสร้างบุญในครั้งนี้ ติดต่อ
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม “สวนป่าพทธอุทยาน”
โทร .089-899-4099,
อีเมล์ lamphongdhamma@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ธรรมะดี www.dhammadee.com

ดูข้อมูลรูปเพิ่มเติมคลิกที่ http://www.dhammathai.org/webbokboon/dbview.php?No=851<<อนุญาตให้ประชาสัมพันธ์แนะนำบุญในครั้งนี้ได้ เพื่อให้ ญาติ, มิตร, เพื่อนคนรักได้มีโอกาศได้บุญจากเราด้วย>>.........ขออนุโมทนาสาธุกาลเเก่คณะเจ้าภาพบุญทุกท่านที่สนับสนุนงานเผยเเผ่พระศาสนา เเละร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบุญครั้งนี้

.........ด้วยอานุภาพเเห่งพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ เเละพระธรรมคำสอน เเละพระอริยสงฆ์ ทุกท่านจงรวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะอานุภาพเเห่งบุญกุศลในครั้งนี้

.........จงปกปักษ์รักษาคณะเจ้าภาพสาธุชนให้ได้ มีอายุ(ยืนนาน) วรรณะ (ผิวพรรณผ่องใส) สุขะ(มีความสุขยิ่งยืนนาน) พละ(ร่างกายสมบูรณ์เเข็งเเรง)

........................................................................................................................................อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป โดยท่าน ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ]

.......................พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ดังนี้

๑. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์ จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา

๒. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี

๓. เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมาจัดเป็นกุศลส่วนเวยยาวัจจมัย (บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ)

๔. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วย ทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมาเป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก

๕. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลจริต

๖. ในสมัยมรณกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อนจะจุติ ย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป (คัดจากเว็บไซต์ พลังจิต)]

--------------------------------------------------------------------------------

ผู้ถาม : "หลวงพ่อคะ การสร้างพระพุทธรูป กับการถวายปัจจัยอย่างไหนมีอานิสงส์ดีกว่าคะ.?"

หลวงพ่อ : "การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในเรื่องกรรมฐานจัดเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าตายจากความเป็นคนไป เกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก ถ้าถวายปัจจัยถวายเป็นของสงฆ์ จัดว่าเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา จัดเป็น จาคานุสสติกรรมฐาน เกิดมาชาติหน้าก็รวย

การสร้างพระถวาย ด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมาก เป็นคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า "พุทธบูชา มหาเตชะวันโต" = "การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก"แต่ถ้ามีอำนาจแต่ขาดสตางค์ก็อดตายนะ ใช่ไหม.. แต่ตัวเป็นจอมพลแต่ไม่มีสตางค์ในกระเป๋า แย่นะ...

อีกแบบหนึ่ง มีสตางค์มาก ๆ แต่ขาดอำนาจราชศักดิ์ก็โดนโจรปล้นอีก ฉะนั้นทำมันเสีย 2 อย่างเลยดีไหม..?"ผู้ถาม : "ดีค่ะ..แต่ได้ยินเขาว่า การสร้างพระพุทธรูปนี่ควรสร้างพระประธานจึงมีบุญมาก"

หลวงพ่อ : " ก็เขียนไว้สิ สร้างพระประธาน องค์เล็กองค์ใหญ่ก็เขียนไว้ ก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนกัน เราสร้างแล้วก็ได้บุญแล้ว ใครไปโยนทิ้งก็ซวยเอง"ผู้ถาม : "ถ้าหากว่าจะย้ายพระประธานไปบูชาเป็นประธานวัดอื่นจะได้ไหมคะ..?"

หลวงพ่อ : "เรื่องของบูชา สำหรับที่วัดนี้ถือว่าเขาถวายมาเพื่อบูชา ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามถ้าพระย้ายไปที่อื่นนอกเขตถือว่าย้ายเจดีย์ ทางวินัยท่านปรับ อาบัติ และถ้าของนั้นเขาถวายสงฆ์เขามีเจตนาเฉพาะจุดนั้น ถ้าเราเอาไปถือว่าขโมยของสงฆ์ อันดับแรกเขาลง บัญชีอเวจีไว้ก่อน ของสงฆ์นี่แม้แต่เศษ กระเบื้องถ้านำไปก็ลงบัญชีอเวจีเลย"ผู้ถาม : "หลวงพ่อเจ้าคะ การสร้างพระพุทธรูป ทำด้วยโลหะกับทำด้วยปูน อย่างไหนจะดีกว่ากันเจ้าคะ..?"

หลวงพ่อ : "ถ้าเป็นเจตนาของฉันนะ ชอบให้ทำด้วยปูนมากกว่าปั้นด้วยปูนแล้วก็ปิดทอง เพราะอะไรรู้ไหม .. เพราะพระปูนไม่มีใครขโมย พระโลหะเผลอหน่อยเดียวคนตัดเศียรแล้วดีไม่ดีเอาไปทั้งองค์ ฉะนั้นปูนดีกว่า มีอานิสงส์เท่ากัน ราคาถูกกว่า ทนทานและรักษาง่ายกว่า"

"การสร้างพระพุทธรูป นี่เป็นพุทธบูชาเป็น พุทธานุสสติ ในกรรมฐาน 40 กอง ท่านบอกว่ากำลัง พุทธานุสสติเป็นเหตุให้เข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายที่สุด ง่ายกว่ากองอื่น ก็เห็นจะจริง เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่ และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพาน ใช่ไหม.. ทีนี้ถ้าเราต้องการสร้างให้สวยตามที่เราชอบ เห็นแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่น่ จิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอ ถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติ ตามแล้วลงนรกไม่เป็น ฉะนั้นถ้าหากโยมเห็นว่าพระที่ทำด้วยโลหะสวยกว่า ชอบมากกว่า โยมก็สร้างแบบนั้น"ผู้ถาม : "หลวงพ่อคะ ถ้าหากว่าเดินไปเช่าตามร้านกับการจ้างเขาหล่อให้แล้วเททองเอง อานิสงส์จะได้เท่ากันไหมคะ?"

หลวงพ่อ : "กุศลน้อยกว่าที่เขาทำสำเร็จแล้ว เพราะว่าเราต้องเหน็ดเหนื่อย ดีไม่ดีหัวเสีย ที่เขาทำเสร็จแล้วน่ะ เราก็เลือกดูเอาตามใจชอบ ใช่ไหมล่ะ วิธีการแบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่ ร้อนก็ร้อน เหนื่อยก็เหนื่อย บางทีไอ้ตัวร้อนตัวเหนื่อยนี่มันตัดเลย

ทำบุญทุกอย่าง ทำให้จิตสบาย กายสบาย อันนี้ถือว่ามีผลสูง ถวายสังฆทานนี่มีค่าสูงมาก การที่นิมนต์พระมาเลี้ยงข้าวที่บ้าน 4 - 5 องค์ อานิสงส์เป็นสังฆทานเหมือนกัน แต่ดีไม่ดีมันน้อยกว่าอย่างนี้ เพราะยุ่งกว่า ดีไม่ดีคนแกงบ้าง คนต้มบ้าง เราไม่ชอบใจก็โมโห ไอ้ตัวโมโหนี่แหล่ะมันตัด ใช่ไหม..?"ผู้ถาม : "หลวงพ่อคะ ถ้าเรามีพระบูชาเราควรจะหันหน้าไปทางทิศไหนคะ ?"

หลวงพ่อ : "พระบูชาที่นิยมกัน เขาหันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกถ้าหันไปทางทิศใต้ กับ ทิศตะวันตก สตางค์ไม่เหลือใช้ ลองดูก็ได้"ผู้ถาม : "เป็นเพราะเหตุใดคะ ?"

หลวงพ่อ : "อันนี้ฉันไม่รู้ละ รู้แต่ว่าสมัยหลวงพ่อปาน ถ้าลูกศิษย์ท่านหันหน้าพระพุทธไปทาง ทิศตะวันตกหรือทิศใต้ ท่านบอกว่าควรหันไปทาง ทิศตะวันออกหรือทิศเหนือผู้ถาม : "แล้วอย่างพระพุทธรูปที่บอกว่ายังไม่เบิกพระเนตร หมายความว่าอย่างไรคะ ?

หลวงพ่อ : "ถ้ายังไม่ เบิกพระเนตรแสดงว่ายังไม่มีลูกตา พระองค์ไหนมีลูกตาแล้วพระองค์นั้นเบิกพระเนตรแล้ว..ใช่ไหม.."(ผู้ถามหัวเราะ)

" "ฉันว่ามันเป็นพิธีสมัยก่อนโน้นละมั้ง คือ เขาปั้นพระพุทธรูปแล้วยังไม่ได้ทำลูกตา เลยหาช่างมาทำลูกตามากกว่า เวลานี้ก็เลยเอาวิธีการนั้น พระที่วัดฉันไม่ต้อง เบิกเนตรเห็นท่านมีตาทุกองค์ ใครเขาถามว่า เบิกพระเนตรหรือยัง .. ฉันไม่ทำละ มีแล้วนี่ ควรจะเบิกเนตรเราให้ดีเท่าเนตรท่านดีกว่าใช่ไหม..?"ผู้ถาม : "แล้วถ้าหากว่าเรามีพระพุทธรูป แต่พระเนตรท่านปิดอย่างนี้ต้องเบิกพระเนตรไหมคะ..?"

หลวงพ่อ : "เอาล่ะซิ ขืนไปเบิกเข้า ตาท่านฉีกแน่ บาป ต่อไปชาติหน้าตาเหลือก"

ผู้ถาม : (หัวเราะ)"คือท่านหลับตานั่งสมาธิค่ะ"หลวงพ่อ : "เขาทำหลับตาก็ปล่อยให้หลับตา ทำสมาธิก็ต้องหลับตาใช่ไหม.?"

ผู้ถาม : "หลวงพ่อครับ การถวายพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ กับถวายพระประธานองค์ใหญ่ ๆ พระประธานในโบสถ์นะครับ จะมีอานิสงส์เหมือนกัน เหมือนกันหรือเปล่าครับ ..?"

หลวงพ่อ : "เหมือนกัน คือเขียนเหมือนกัน เขียนว่า "อานิสงส์ถวายพระพุทธรูป" .. แต่ว่าเราไปเทียบกันไม่ได้นะ สุดแล้วแต่กำลังใจ ถ้าคนที่เขามีฐานะน้อย เขามีเงินจริง ๆ แค่สร้างพระพุทธรูปขนาด 3 นิ้ว ทำด้วยปูนพลาสเตอร์ แต่ว่ากำลังใจเขามั่นคง ฐานะมันแค่นั้นก็มีอานิสงส์สูง ถือว่าเขาทำดีที่สุดของฐานะอยู่แล้วใช่ไหม

สร้างพระประธานในโบสถ์ อานิสงส์ก็คือสร้างพระพุทธรูป ถ้าหากว่าเจ้าของคิดว่าสร้างเพื่ออวดชาวบ้าน ก็สู้สร้างองค์เล็ก ๆ ไม่ได้ เพราะคิดด้วยจิตบริสุทธิ์"ผู้ถาม : "แล้วถวายพระประธานเพื่อแก้บนเล่าครับ คือว่า ลูกชายง่อง ๆ แง่ง ๆ ใจไม่ค่อยดี ก็คิดว่าถ้าหากลูกชายแข็งแรงดี จะถวายพระประธาน ประจำอุโบสถสักองค์หนึ่ง จะแตกต่างกับถวายพระประธานเนื่องในการไม่แก้บนไหมครับ ..?"

หลวงพ่อ : "ต้องดูเจตนาก่อน เราแก้บน แต่ตั้งเจตนาให้ถูกนะ ถือว่าสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อสักการะของคนและพระ มันจะมีอานิสงส์เหมือนกัน แต่ถ้าคิดว่านี่เพราะลูกเราไม่ตาย เพราะการถวายพระพุทธรูปอย่างนี้อานิสงส์น้อยมาก เพราะมีการแลกเปลี่ยน

เราบนก็จริงแหล่ แต่คิดว่าการสร้างพระพุทธรูปนี่สร้างไว้เป็นที่สักการะของคนและพระเณร ก็ถือว่าเราสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา ไม่ถือเป็นการแลกเปลี่ยน ถ้าคิดว่าแก้บน มันเป็นการแลกเปลี่ยน แต่ว่าเราบนไว้จริง แต่ว่าเจตนาเราตั้งไว้อีกหน่อยหนึ่ง"ผู้ถาม : "เรื่องพระประธานผ่านไป ทีนี้ เรื่องพระแตก มีบางคนเขาบอกว่า ห้อยพระที่แตกหรือหัก ลูกเมียจะทะเลาะกัน พระศุกร์จะเข้า พระเสาร์จะแทรก บางคนถึงขนาดเอาเศียรพระหัก ๆ แตก ๆ ไปไว้ตามต้นโพธิ์ ตามวัด ความจริงเป็นยังไงครับหลวงพ่อ..?"

หลวงพ่อ : "ถ้าจะให้แน่คุณก็ลองห้อยดูก่อน ใครได้พระสมเด็จแตก ๆ มาให้ฉันทีเหอะ ฉันเอาหมด.. ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก มันจะด่ากันเองน่ะ เลยไปโทษพระใช่ไหม..แต่ว่าที่เห็นเขาถือกันก็คือ พระพุทธรูปถ้าชำรุดเขาไม่บูชาไว้ที่บ้าน อันนี้ไม่มีตำรา อาจจะมีประสบการณ์ก็ได้นะ

แต่พวกที่โบราณเขาเขียนบอกไว้ต้องระวังหน่อย บางทีมีประสบการณ์ แต่หาเหตุมาไม่ได้ก็ต้องเชื่อเหมือนกัน อย่างสมัย หลวงพ่อปานถ้าลูกศิษย์ท่านหันหน้า พระพุทธไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ อันนี้ไม่มีเรื่องทะเลาะกัน แต่สตางค์ไม่เหลือใช้ ท่านบอกว่าควรหันไปทางทิศตะวันออก หรือ ทิศเหนือ ทีนี้หากว่าเราเห็นว่าชำรุด เราตกแต่งให้ดีก็คงจะดีมั้ง"ผู้ถาม : "หลวงพ่อขอรับ ได้ทราบว่าหลวงพ่อจะ สร้างแท่นพระสำหรับพระพุทธรูปข้างพระอุโบสถวัดท่าซุงนั้น อยากจะทราบว่า การสร้างแท่นพระมีอานิสงส์อย่างไรขอรับ..?"

หลวงพ่อ : "สร้างแท่นก็เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป คือ แท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่ เราทำให้เต็มอย่าง นางวิสาขา หรือ พระสิวลี อานิสงส์ไม่ใช่เล็กน้อยนะ อานิสงส์ใหญ่มาก คนจะรวยแล้วนะ วาสนาบารมีจะสูง สร้างแท่นพระ หนุนพระให้สูงน่ะ แล้วพระพุทธเจ้าด้วยนะ เราฐานะก็จะดีขึ้น"ผู้ถาม : "ดิฉันและน้อง ๆ ได้สร้างพระพุทธรูปปิดทองฝังเพชรขนาด 30 นิ้ว ถวายเป็นพุทธบูชา ไปไว้ที่วัดท่าซุง พอถวายแล้ว หลวงพ่อให้พรว่า "ขอให้รวยทุกคน รวยเท่าพระพุทธเจ้านะลูก" กราบเรียนถามหลวงพ่อว่า รวยเท่าพระพุทธเจ้าเขารวยแบบไหนเจ้าคะ..?"

หลวงพ่อ : "จะเอาแบบไหนล่ะ จะเอาแบบทรัพย์มาก หรือ จะเอาแบบกิเลสหมด..?"ผู้ถาม : "ตอนนี้เอาทรัพย์ก่อนแล้วกันค่ะ เพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี"

หลวงพ่อ : "พระพุทธเจ้านี่รวยมากเพราะกิเลสหมดนะ คือว่า พระพุทธเจ้าใครบอกไม่มีทรัพย์สินน่ะไม่ถูกหรอก ที่นั่งอยู่ที่นี่ทรัพย์ที่นำมาให้เป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะ ฉันไม่คิดว่าเป็นของฉัน พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนไม่เคยจน อย่างวิหารของนางวิสาขาเขา สร้างราคาเท่าไร ก็รวมความว่า พระพุทธเจ้ามีทรัพย์สินมากราคาเป็นล้าน ๆ โกฏิ เอารวยแบบนั้นก็แล้วกันนะ"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บุญเจ้าไม่เคยสร้าง ถ้าเจ้าหมดบุญเเล้ว เเล้วเจ้าจะหวังได้อะไรไป (คำตรัสสมเด็จโต พรหมรังษี)
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : ที่มา : สร้างพระให้ผู้คนได้กราบได้ไหว้ ......เหมือนสร้างความดีในใจคน

3,769


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย