ปู่ซาคำแดง (ปู่เณรคำ) จากกำพูเชีย รับอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกที่ อุโบสถวัดสบู ๒๑ มกราคม ๕๕

 praseht    3 ธ.ค. 2554


เมตตาจากหลวงปู่ซาคำแดง
ปู่ซาคำแดง (ปู่เณรคำ) จากกำพูเชีย รับอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก
ที่ อุโบสถวัดสบู ๒๑ มกราคม ๕๕

เปิดสั่งจองพระบูชา
๑.ขนาด ๙ นิ้ว ๒,๙๙๙- บาท
๒.ขนาด ๕ นิ้ว ๑,๙๙๙-บาท
(รุ่น ครอบ ๑๒ ราศี)
๓. ขนาด ๓ นิ้ว (ตั้งหน้ารถ) ๙๙๙-บาท
๔.รูปหล่อ (พกติดตัว) ๑๙๙-บาท
๕.เหรียญ (รุ่น ค้าขายกำไรงาม) ๙๙-บาท
๖.ผ้ายันต์ (ผ้าคลุมลูกนิมิต) ๑๙๙-บาท

กำหนดการ
-วันเสาร์ที่ ๒๑ ม.ค. ๕๕
-เวลา ๑๖.๕๙ น. เชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก โดยคณาจารย์ จาก ๔ ภาคของประเทศ และต่างประเศ นั่งปรกอธิษฐานจิต ทั้ง ๑๐
-เจริญพระพุทธมนต์(สวดธรรมจักร)รอบอุโบสถหลังแรก ๑ เดียว ของวัดสบู
ขอพรอธิษฐานจิต
แดนพุทธภูมิ
ด้ว้ยพุทธบารมี
ของพระพุทธองค์
จากประเทศอินเดีย


ขอพรอธิษฐานจิต
แดนพุทธภูมิ
ด้ว้ยพุทธบารมี
ของพระพุทธองค์
จากประเทศเนปาล


....โอกาสดีมาถึงอีกวาระหหนึ่ง....
...ขอเรียนเชิญสาธุชนทุก ๆ ท่าน ร่วมงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
พิธีเปิดบุญ เปิดบารมี เปิดศิวิไล
อิ่มไปด้วยบุญ หนุนไปด้วยกุศล เสกคนให้เป็นพระ เสริมธรรมะให้สุขใจ...

ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)

ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๕๕
-เวลา ๑๖.๕๙ น. พิธีมหาพุทธาภิเษก โดยคณาจารย์ จาก ๔ ภาคของประเทศ นั่งปรกอธิษฐานจิต ทั้ง ๑๐ ทิศ รอบอุโบสถ ๑ เดียวแห่งวัดสบู

วันที่ ๒๓ ถึง วันที่ ๒๙ มกราคม ๕๕
-เวลา ๗.๕๙ น. เป็นต้นไป เปิดรับ บวชชีพราหมณ์/ฟังธรรม/ปฏิบัติธรรม/ฟังเทศนาธรรม
/เปิดให้ปิดทองลูกนิมิต /ปิดทองพระ/บูชารอดฐานโบสถ์/ให้ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่า ๒๕๕๕ กอง และอื่น ๆ ตลอดการจัดงานอิ่มบุญ

-วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ -เวลา ๗.๕๙ น. เป็นต้นไป พิธีเปิดบุญ เปิดบารมี เปิดศิวิไล อิ่มไปด้วยบุญ หนุนไปด้วยกุศล

ผู้ร่วมสมทบงานอิ่มบุญ ๑๐๐ บาท รับมอบเหรียญสมเด็จฯหลวงพ่อเมตตาใหญ่ ๑ องค์ (รุ่น ค้าขาย กำไรงาม)

-วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕
-เวลา ๑๖.๒๙ น. ขอเชิญร่วมพิธีทำขวัญนาค โดย อ.บัญชา งามสมัย จ.พระนครศรีอยุธยา

-วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕
-เวลา ๑๓.๒๙ น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมพิธีตัดหวาย ลูกนิมิต โดยประธานในพิธี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร
-เวลา ๑๙.๒๙ น. เป็นต้นไป พิธีอุปสมบทนาคหมู่ ไปจนเสร็จพิธี

*************
อย่าลืม วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๑๙ น. เป็นต้นไป
-ผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพ สั่งจองมีดมงคลตัดหวาย ๑๐๐,๐๐๐-บาท โปรดรับมอบมีดมงคล/พระบูชา ขนาด ๙ นิ้ว-เหรียญฯ-ผ้ายันต์ และวัตถุมงคล เป็นที่ระลึก จากเจ้าอาวาส
-ผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพ สั่งจองมีดมงคลตัดหวาย ๑๐,๐๐๐-บาท โปรดรับมอบมีดมงคล/พระบูชา ขนาด ๕ นิ้ว(รุ่น ครอบ ๑๒ ราศี)-เหรียญฯ-ผ้ายันต์ และวัตถุมงคล เป็นที่ระลึก จากเจ้าอาวาส
-ผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพ สั่งจองมีดมงคลตัดหวาย ๕,๐๐๐ โปรดรับมอบมีดมงคล/พระบูชา ขนาด ๓ นิ้ว-เหรียญฯ-ผ้ายันต์ และวัตถุมงคล เป็นที่ระลึก จากเจ้าอาวาส
-ผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพ สั่งจองมีดมงคลตัดหวาย ๓,๐๐๐ โปรดรับมอบมีดมงคล/พระรูปหล่อ(พกติดตัว)-เหรียญฯ-ผ้ายันต์ และวัตถุมงคล เป็นที่ระลึก จากเจ้าอาวาส

สั่งจองมีดมงคลได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-รับสมัครบวชชีพราหมณ์/และนาคอุปสมบท ฟรี
(ผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพ บวชพระ ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท)
********
-เปิดสั่งจองพระบูชา @-ขนาด ๙ นิ้ว ๒,๙๙๙- บาท,
@-ขนาด ๕ นิ้ว ๑,๙๙๙-บาท (รุ่น ครอบ ๑๒ ราศี),
@-ขนาด ๓ นิ้ว (ตั้งหน้ารถ) ๙๙๙-บาท,
@-รูปหล่อ (พกติดตัว) ๑๙๙-บาท,
@-เหรียญ (รุ่น ค้าขาย กำไรงาม) ๙๙-บาท,
@-ผ้ายันต์ (ผ้าคลุมลูกนิมิต) ๑๙๙-บาท,

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
โทร.๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, ๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.

สั่งจองพระบูชา และวัตถุมงคล


รายการวัตถุมงคล /พระบูชา/มีดมงคลตัดหวาย/
ผ้าคลุมลูกนิมิตเปิดงานผูกพัทฯ/ปิดทองฯ
มงคลนิมิตหนึ่งเดียว ณ อุโบสถ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) จังหวัดสุโขทัย

จัดทำวัตถุมงคล (เจริญพุทธบารมี พุทธคุณ ๑๐๘) และเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษก

ขอเชิญสั่งจอง!.... มีดตัดหวายลูกนิมิต/พระบูชา-พระรูปหล่อ/และวัตถุมงคล ที่ทางวัดและกรรมการได้จัดทำ
***********
๑. สั่งจอง เป็นเจ้าภาพมีดมงคลตัดหวายลูกนิมิต ลูกเอก จำนวน ๙ เล่ม ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐- บาท ขึ้นไป (ทางวัดได้จัดพระบูชาพระบูชา ขนาด ๙ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ /พร้อมมีดมงคล และวัตถุมงคลต่าง จำนวน ๑ ชุด มอบเป็นที่ระลึก) หลังจากที่ได้เข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว

๒.สั่งจอง เป็นเจ้าภาพมีดมงคลตัดหวายลูกนิมิต ๘ ทิศ จำนวน ๗๒ เล่ม ๆ ละ ๑๐,๐๐๐-บาทขึ้นไป (ทางวัดได้จัดพระบูชา ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ /พร้อมมีดมงคล และวัตถุมงคลต่าง จำนวน ๑ ชุด มอบเป็นที่ระลึก) หลังจากเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกเสร็จแล้ว

๓.สั่งจอง เป็นเจ้าภาพมีดมงคลตัดหวายลูกนิมิต รอบโบสถ์ จำนวน ๙๙ เล่ม ๆ ละ ๕,๐๐๐- บาทขึ้นไป (มอบมีดมงคล/พระบูชา ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑- องค์

๔.สั่งจอง เป็นเจ้าภาพมีดมงคลตัดหวายลูกนิมิต รอบโบสถ์ จำนวน ๑๙๙ เล่ม ๆ ละ ๓,๐๐๐- บาทขึ้นไป (มอบมีดมงคล/พระรูปหล่อ จำนวน ๑ องค์

๕.สั่งจอง พระบูชา ขนาด ๙ นิ้ว จำนวน ๑๐๘ องค์ บูชาองค์ ละ ๒,๙๙๙- บาท (เนื้อทองเหลืองสีมันปู)

๖.สั่งจอง พระบูชา ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๒๙๙- องค์ บูชาองค์ ละ ๑,๙๙๙- บาท (เนื้อทองเหลืองสีมันปู)

๗.สั่งจอง พระบูชาตั้งหน้ารถ ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๙๙๙- องค์ บูชาองค์ ละ ๙๙๙- บาท (เนื้อทองเหลืองสีมันปู)

๘.สั่งจอง พระรูปหล่อ จำนวน ๙๙๙- องค์ บูชาองค์ ละ ๒๙๙- บาท (เนื้อทองเหลืองสีมันปู)

๙.สั่งจอง พระเหรียญสมเด็จฯ พระพุทธเมตตาใหญ่รูประฆัง รุ่น สุโข “ค้าขาย กำไรงาม” จำนวน ๙,๙๙๙- องค์ บูชาองค์ ละ ๙๙- บาท (เนื้อทองแดง)

๑๐.สั่งจอง พระผงสมเด็จฯ พระพุทธเมตตาใหญ่รูประฆัง รุ่น สุโข “ค้าขาย กำไรงาม”
จำนวน ๙,๙๙๙-องค์ บูชาองค์ ละ ๕๙- บาท (เนื้อหว่านมวลสาร ๑๐๘)

๑๑.สั่งจอง ผ้าคลุมลูกนิมิต(ผ้ายันต์ใครใคร่ค้าๆ ใครใคร่ขายๆ ไปมาปลอดภัย) ขนาด ๒๙ นิ้ว จำนวน ๕๙๙ ผืน ๆ ละ ๒๙๙- บาท

๑๒.และสิงห์สุขสมบูรณ์ บูชา ๑๙๙ บาท/พร้อมวัตถุมงคลต่าง ๆ ในพิธีมหามงคล

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมที่
พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
โทร.๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, ๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.

ที่อยู่อีเมล์- shisombun@hotmail.com

และหรือร่วมบริจาคโอนเข้าบัญชีวัดใหม่ศรีสมบูรณ์

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระครูไพจิตวรคุปต์
เลขบัญชีที่ 617-1-34376-5 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก

-ธนาคารไทยพานิชย์ชื่อบัญชี พระประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต/นายพิม คมปลาด/หรือนายประนอม เดือนแด่น
เลขบัญชีที่ 556-2-16370-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดศรีสมบูรณ์วนาราม
เลขบัญชีที่ 617-1-28931-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก  3,316 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย