มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ขอเชิญเข้าร่วม การอบรม "ผัสสะบริสุทธิ์"

 Webmaster  

การอบรม "ผัสสะบริสุทธิ์"

Fri. 19 November 2010 - Sun. 21 November 2010

Instructor : Supawan Green
Profile : Apart from regularly teaching in Thailand, Supawan has led retreats in UK, Cameroon, Singapore, the US and Germany.

ผู้เข้าร่วมโครงการ สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปี
จำนวน 50 ท่าน
เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม


ระเบียบการสมัคร

การสมัคร
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละหลัดสูตร เปิดรับสมัครจนกว่าจะเต็ม
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและระเบียบการได้ที่ >> http://www.jirunghealthvillage.com/download/application_form.pdf

กรอกใบสมัครและแนบเอกสารให้ครบถ้วน
ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร

ที่อยู่
มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม (ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ)
99 หมู่ 7 ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรสาร 053-860-322
ไม่สามารถสมัครแทนผู้อื่นได้ และโปรดปฏิบัติตามระเบียบการสมัครและการเข้าร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

การตอบรับ
เมื่อยื่นเอกสารการสมัครแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครของท่าน ก่อนวันเปิดโครงการ 15 วัน
เพื่อแบ่งปันสิทธิ์การเข้าร่วมให้กับผู้อื่น ทางมูลนิธิฯ ขอจำกัดสิทธิ์ การเข้าร่วม 1 ท่านให้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
กรณีสมัครสำรอง โทรสอบถามก่อนเปิดโครงการ 7 วัน

การลงทะเบียน
ผู้เข้าอบรมต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ในวันลงทะเบียนทุกครั้ง
ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• 02 (12/03/66) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความเสื่อมลาภ"

• ผู้ที่จะรับผิดชอบต่อสังคม ก็ต้องทำตนให้เป็นผู้พร้อมที่จะรับผิดชอบเสียก่อน

• ความน่าพิศวงของกรรม : สมเด็จพระสังฆราชฯ

• วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (วัดชีปะขาว)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย