เชิญทุกท่านร่วมหล่อพระสืบทอดกรรมฐานตามรอยหลวงปู่ทวดฯและฉลองปีพุทธชยันตี

 mature_na  

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมหล่อพระพุทธมัชฌิมามุนี ขนาด 30 นิ้ว 3 องค์ เนื้อทองสัมฤทธิ์ (สัมฤทธิ์โชค)
เพื่อเป็นการสืบทอดกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ(ตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งท่านเรียนมาตามแบบแผนของพระพุทธเจ้า)และเพื่อเฉลิม

ฉลองปีพุทธชยันตี 2600ปีพระพุทธศาสนา

กำหนดการเททองหล่อพระพุทธมัชฌิมามุนีในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555

หล่อเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ เรียกว่าสัมฤทธิ์โชค คือเนื้อสัมฤทธิ์เหลืองหรือปัญจโลหะ เป็นโบราณนิยม หมายถึงเบญจขันธ์ 5
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นทองสัมฤทธิ์เนื้อห้า
ได้แก่ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี เงิน ทองคำ มีวรรณะเหลืองคล้ายเนื้อกลองมโหระทึก หรือขันลงหิน มีแววนกยูงภายในเนื้อ
เป็นสัมฤทธิ์ที่ให้คุณหนักไปทางด้านลาภผล กับความสำเร็จเช่นพระพุทธรูปสกุลช่างสุโขทัยบางยุคและพระเชียงแสน พระชัยวัฒน์ของสมเด็จพระ

สังฆราชแพ บางรุ่นพระกริ่งพระชัยวัฒน์ของท่านเจ้าคุณศรีสนธิ์บางรุ่นก็สร้างด้วยเนื้อนี้
ความพิเศษของการสร้าง พระพุทธมัชฌิมามุนีขนาด 30 นิ้วในครั้งนี้คือ

เป็นการสร้างเพื่อสืบทอดกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลให้คงอยู่ต่อไป
1.อานิสงค์ในการหล่อพระพุทธรูปนั้นมีมากอยู่แล้วแต่ว่า การหล่อ พระพุทธมัชฌิมามุนีนั้นมีความพิเศษพิสดารมากกว่านั้นคือยังอานิสงค์ให้ผู้ที่ร่วม

หล่อมีความก้าวหน้าทางธรรม และในการปฎิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นพิเศษเพราะ พระพุทธมัชฌิมามุนี นั้นเป็นปางพระพุทธเจ้านั่ง

กรรมฐานบนฐาน ดอกบัวซึ่งหมายถึงปัญญาสู่การหลุดพ้น

ผู้ที่ใส่ใจในการปฎิบัติธรรม และผู้ที่ต้องการมีความก้าวหน้าในการปฎิบัติกรรมฐานไม่ควรพลาดบุญพิเศษครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับ!!!
2.การหล่อในครั้งนี้ประจวบเข้ากับปีพุทธชยันตีในปี 2555 ;ซึ่งมีความเชื่อว่าพุทธศาสนาครบ 2,600ปีด้วยครับซึ่งจะเป็นศิริมงคลในการหล่อพระครั้งนี้

เป็นอย่างยิ่ง

==============================
ที่ขอเรียกกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ ว่า "กรรมฐานตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด" เพราะมีเหตุผลดังนี้ครับ

1. มีหลักฐานชัดเจนว่า ประเทศไทยของเราตั้งแต่สมัย ทวาวดี สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการฝึกกรรมฐานมัชฌิมา

แบบลำดับ เป็นอันมากและเป็นกรรมฐานหลักในการฝึกฝนในประเทศไทย เป็นแบบเดียวที่มีการฝึกฝนกัน พึ่งมาสูญหายในช่วงที่มีการแยกนิกาย นับ

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 มา

2. แน่นอนว่า หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั้นท่านมีชีวิตช่วงพระ เอกาทศรถ ดังนั้นกรรมฐานที่ท่านเล่าเรียนจึงเป็นกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ แน่

นอนครับทีนี้ขออธิบายก่อนนะครับ ว่ากรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ คืออะไร
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.somdechsuk.org/node/216
============
[size=20pt]
แนะนำ!!! บุญพิเศษที่ยังอานิสงค์ให้ผู้ที่ร่วมบุญมีความก้าวหน้าทางธรรม และในการปฎิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา
[/size]
[size=20pt]ในวันที่29 มกราคม 2555 [/size][size=20pt]ที่จะมาถึงนี้ทางวัดราชสิทธารามคณะ5 จะมีการจัดการหล่อพระ

พุทธมัชฌิมามุนี พระประจำกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับเนื้อสำริด ขนาด 30 นิ้ว 3 องค์
[/size]

[size=22pt][color=navy]
ร่วมบุญหล่อพระโอนเงินไปที่ ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโพธ์สามต้น บัญชีเลขที่ 067-2-83847-9 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี พระวีระสุขมีทรัพย์(ร่วมหล่อพระมัชฌิมา)

[glow=yellow,2,300]ท่านที่ต้องการร่วมหล่อพระกรุณา โอนเงินโดยปิดการลงท้ายจำนวนด้วยเลข .10 สตางค์ในทุกครั้งที่โอนด้วยนะครับ ตัวอย่างเช่น

ท่านต้องการโอน200 บาทก็โอนด้วยจำนวน 200.10 เป็นต้นครับ
(สาเหตุที่ต้องกำหนดเช่นนี้เพราะเพื่อที่หลวงพ่อจะได้ทราบในเจตนาการโอนครั้งนี้ว่าเป็นไปเพื่อการร่วมหล่อพระครับผม) สาธุๆๆๆ[/glow]


[/size]

[url=http://upic.me/show/31200271][/url]
[url=http://upic.me/show/31376126][/url]
[img width=600 height=700]http://www.somdechsuk.org/sites/default/files/gallery_assist/6/gallery_assist199/prev/_MG_0016.jpg[/img]
[size=18pt][color=navy]พระพุทธมัชฌิมามุนีขนาด 30 นิ้ว


• เหตุที่ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง...

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ปฏิบัติธรรม สำหรับบุคคลจำพวกที่ 1 อุคฆติตัญญู ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา

• การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้น...

• วีธีระงับความเครียด
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย