• วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว)
  • ถนนสุนทรสถิตย์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
  • พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
  • สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย
  • สิ่งสำคัญคู่วัด "พระพุทธรูปปางสมาธิ พระประธานในพระอุโบสถ"
  • วันตั้งวัด พ.ศ. 2431
  • อ่านต่อ...จีรัง กรุ๊ป    

ธรรมะไทย