"บุญติดใจ บาปติดใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


<
 
"บุญติดใจ บาปติดใจ"

" .. ให้สร้างความดีนะ อย่าประมาท ตายได้ทุกคน ถึงวันตายแก้ไม่ตกตายด้วยกันทั้งนั้นละ เวลามีชีวิตอยู่ จะทำอะไรให้ทำให้คิดมาก ๆ นะ "อายุสูงเท่าไรให้คิดมาก ๆ เรื่องบุญเรื่องบาป มันจะติดหัวใจไป" นอกนั้นไม่ติด ติดแต่บุญแต่บาป

"บุญติดใจ บาปติดใจ" ใครสร้างบาปมาก ทุกข์มาก สร้างบุญมาก สุขมาก .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   
 6,429 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย