"ภาวนา คือวิธีอ่านตัวเอง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


"ภาวนา คือวิธีอ่านตัวเอง"

" .. "การภาวนา คือวิธีการอ่านตัวเรา ให้รู้ความผิด ถูก ชั่ว ดี" ได้อย่างถูกต้องยิ่งกว่าผู้อื่นจะมาคอยชี้แจ้งความบกพร่องของเรา ให้เราทราบเสียอีก ในขณะเดียวกัน "ก็เป็นวิธีกำจัดหรือลดละความผิดของตัวที่เคยมีมาและปิดกั้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายมิให้เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วย"

การไม่หัดอ่านตัวเองทำให้เกิดเรื่องยุ่งบ่อย ๆ "การภาวนานี้แล เป็นวิธีการของผู้แสวงหาความสุขโดยถูกต้องอย่างแท้จริง" และเป็นวิธีที่ไม่หลอกลวงให้เกิดความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปในทางที่ผิด .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
   

6,399


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย