สมาธิ


สมาธิ มันไม่มีที่อื่น ให้นั่งภาวนาพุทโธๆ
ไม่ต้องร้องให้มันแรงดอก ให้มันอยู่ในใจ
ซื่อๆ ดอก
การภาวนา ก็เป็น อริยทรัพย์ภายใน
มันจะติดตามไป ทุกภพ ทุกชาติ
ทรัพย์อันนี้ ติดตามไป บ่มีสูญหายดอก
ตามไป จนสิ้นภพ สิ้นชาติ
ให้พากันตั้งใจ วันหนึ่งๆ ... นั่งภาวนา
ดำรงสติ อย่าปล่อยใจ ให้ตั้งสติอยู่กับใจ
ให้เอา-พุทโธ-เป็นอารมณ์ ... ได้หมด
ทั้งสี่อิริยาบถ พากันทำเอา
ความมีอัตภาพ นี่ มันเป็นทรัพย์ภายนอก
เงินทอง แก้วแหวน บ้านช่อง เรือนชานต่างๆ
ที่หามาได้ ก็เป็นทรัพย์ภายนอก ติดตามเราไป
ไม่ได้ดอก
(พระธรรมคำสอน...หลวงปู่ขาว อนาลโย)   

ที่มา : Facebook Lotus Postman

6,455จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย