"ใจผ่องใส" (สมเด็จพระญาณสังวร)


<
 "ใจผ่องใส"

" .. การทำความหมดจดจากกิเลสให้เกิดแก่จิตใจนั้น เป็นการทำบุญทำกุศลที่ยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้ "การชำระจิตใจให้ผ่องใสเป็นสิ่งสำคัญที่สุด" เป็นที่พึงปรารถนาที่สุดของผู้มีปัญญาทั้งหลาย

"ไม่มีความสุขอื่น จะเสมอความสุขที่เกิดจากใจผ่องใสบริสุทธิ์" และใจจะผ่องใสได้ ก็ต้องประกอบด้วยการปฏิบัติสองประการ "คือการไม่ทำบาปทั้งปวงและการทำกุศลให้ถึงพร้อม" .. "

"แสงส่องใจ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๕"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
   
 6,494 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย