"ศาสนาเสื่อม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


<


 "ศาสนาเสื่อม"

" .. ที่ว่าศาสนาเสื่อม "มันเสื่อมที่หัวใจของเราเอง" ไม่ได้เสื่อมที่ตำรับตำรา ที่จดจารึกไว้ตามตู้ตามหีบตามคัมภีร์ใบลาน จดจารึกไว้มากน้อยเพียงไรก็มีอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้หายไปไหน

"ที่ว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่ใจของเรา" เคยมีความเชื่อความเลื่อมใสในบาปในบุญในคุณในโทษก็เสื่อมลงไป ๆ เคยขยันขันแข็งทำบุญให้ทานก็เสื่อมลงไป ๆ เคยขยันขันแข็งในการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาจิตใจของตนก็เสื่อมลงไป ๆ

นี่มันเสื่อมอยู่ที่หัวใจของเรา "สุดท้ายก็เป็นซุงทั้งท่อนหรือไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้น" ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   
 6,423 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย