#อริยสัจ4 คนไทยไม่เข้าใจจริง ได้แต่ท่องจำ และแก่นแท้ในเชิงวิทยาศาสตร์


<
อริยสัจ4 สิ่งที่ชาวพุทธเข้าใจคลาดเคลื่อนมาตลอด ผมอธิบายแก่นของพุทธแท้ เชิงวิทยาศาสตร์ คลิปนี้ถือว่าเป็นบทนำตอนที่ 1 ที่มีความสำคัญมาก

จาก YouTube Channel = Loy Academy

https://www.youtube.com/channel/UC8kacVCNp5EN4e7d_nd0ZWA

   
 6,317 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย