"สติ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี" (สมเด็จพระญาณสังวร)


<
 "สติ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี"

" .. "สติ คือความรู้ผิด รู้ชอบ รู้ชั่ว รู้ดี" ความหมายของสติ "ชี้ชัดถึงความสำคัญอย่างยิ่งของคำว่าสติ อะไรจะสำคัญสำหรับชีวิตยิ่งไปกว่า ความรู้ผิดชอบรู้ชั่วดีไม่มีแน่นอน" ความผิดความชั่วที่ทำกันอยู่มากมาย โดยเฉพาะในทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดจากเหตุใดที่สำคัญเท่ากับ "ความขาดสติ ขาดความรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่ว"

ทำลงไปแล้วอาจได้สติ "รู้ตัวว่าได้ทำสิ่งที่ผิดที่ชั่วก็สายเกินไป" ทำให้ต้องได้รับทุกข์โทษภัย จากการทำที่ไม่รู้ถูก ไม่รู้ผิดไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว "จึงพึงเห็นความสำคัญของสติให้อย่างยิ่ง" และพึงพยายามอบรมสติให้เกิดมาก ๆ "พยายามให้สติขาดไปจากใจให้น้อยที่สุด"

โดยยกเหตุผลสำคัญที่สุดไว้เตือนตน คือนึกถึงประโยคที่พูดกันเสมอ ดังเช่น "เรียกคนบ้าว่าคนเสียสติ หรือคนเสียสติว่าคนบ้า ไม่มีใครอยากเป็นคนบ้า" เราทุกคนไม่อยากถูกเรียกว่าคนบ้า "ดังนั้นพากันพยายามอบรมสติให้เต็มความสามารถ" ทุกเวลานาทีให้เตือนตนเองว่า "สติ สติเราต้องมีสติ เราต้องมีสติ" อย่าให้สติเสียไปจะเป็นคนบ้า .. "


แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    
 7,584 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย