"ปล่อย มันก็ไม่มีทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
"ปล่อย มันก็ไม่มีทุกข์"

" .. เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้จักว่ามันทุกข์ "ทุกข์นี่มันเกิดมาเพราะอะไร" มันจะเห็นอะไรไหม ถ้าเราเห็นธรรมดามันก็ไม่ทุกข์ เช่น เราอยู่อย่างนี้ เราก็สบาย

อีกวาระหนึ่ง "เราอยากได้กระโถนใบนี้" เรายกมันขึ้นมา ต่างแล้ว ต่างกว่าแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ยกกระโถน "ถ้าไปยกกระโถนขึ้นมามีความรู้สึกว่ามันหนักเพิ่มขึ้นมา" มันมีเหตุ หนักมันเกิดเพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะเราไปยกมัน

ถ้าเราไม่ยกมัน มันก็ไม่มีอะไร "ถ้าไม่ยกมัน มันก็เบา" อะไรเป็นเหตุผล ดูเท่านี้ก็รู้แล้ว ไม่ต้องไปเรียนที่ไหน ถ้าเราไปยึด อะไร อันนั้นแหละเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด "ถ้าเราปล่อย มันก็ไม่มีทุกข์" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท
 6,280 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย