"นักภาวนา สู้ไม่ถอย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  


"นักภาวนา สู้ไม่ถอย"

" .. "การบำเพ็ญจิตใจนี้เป็นของยากอยู่นะ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย" ทีแรกจิตใจมันรุนแรง กระแสของกิเลสนี้เหมือนกับคลื่นมหาสมุทร"ตั้งสติภาวนานี้ เหมือนกับเอาฝ่ามือกั้นคลื่นมหาสมุทร" เอาไว้ไม่อยู่ ต้องเผลอต้องไผลอะไรจนได้นั้นแหละ

"แต่เอาไม่หยุดไม่ถอยสติก็ค่อยดีขึ้น ๆ" คลื่นแห่งกิเลสทั้งหลายที่เคยปะทะกันกับสติปัญญา ศรัทธา ความเพียรของเรา ก็ค่อยเบาลง ๆ

"ธรรมะก็ค่อยเจริญขึ้นมาได้ กลายเป็นธรรมที่อัศจรรย์ขึ้นในใจ" โดยไม่เคยคิดเคยคาดมาแต่ก่อนตั้งแต่เกิดมา "ก็ได้เจอขึ้นแล้วที่จิตใจของนักภาวนา" ผู้มีความรักใคร่ใกล้ชิดกับอรรถกับธรรม เข้าที่เข้าฐานเข้าสู่ภาวนาสงบใจ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4740&CatID=2DT014902
วิริยะ12
16 ก.พ. 2560

 เปิดอ่านหน้านี้  4091 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย