"สร้างหลักใจไว้ให้ดี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


<
 "สร้างหลักใจไว้ให้ดี"

" .. ไปที่ไหน "อย่าลืมพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ การทำบุญให้ทานอย่าปล่อยอย่าวาง นี้คือเกาะยึดของหัวใจเรา เจริญเมตตาภาวนา นี้คือธรรมเครื่องยึดของหัวใจ" อย่าปล่อยอย่าวาง "หลักใหญ่ของหัวใจอยู่ตรงนี้"

อย่าเร่ ๆ ร่อน ๆ ไขว่โน้นคว้านี้ คว้าน้ำเหลวทั้งนั้นละ "มหาเศรษฐีตายจมลงนรกมีจำนวนน้อยเมื่อไร" ไม่ได้น้อยนะ คือไขว่คว้าหาสิ่งที่ไร้สาระ เอามาสำคัญว่า "เป็นของเรา เป็นสมบัติของเรา" ตายแล้วไม่ได้เป็น

"ตั้งแต่ร่างกายเจ้าของมันก็ยังพัง จะให้สมบัติเหล่านั้นมาเป็นของเจ้าของได้ยังไง" ก็ต้องพังแบบเดียวกันกับเรา ไม่มีอะไรคว้าก็เลยลงนรกปึ๋งเลย นั่น ถ้ามีธรรมเป็นเครื่องยึดแล้วไม่ลง "เพราะฉะนั้น จึงให้พากันสร้างหลักใจไว้ให้ดี อย่าปล่อยอย่าวาง" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    
 6,414 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย