รู้ว่าร้อนยังกล้าเล่น


<
ความรักที่สดใสใจร่มเย็น คือรักที่ไร้เงื่อนไข ไร้ข้อแม้ทุกสิ่งอย่าง รักที่อยากให้คนรักมีความสุข แต่ทุกวันนี้ รักเต็มไปด้วยเงื่อนไข รักกลายเป็นซ้อน มันจึงร้อนไม่ร่มเย็น ทุกข์มากกว่าสุข สลัดทุกข์เท่าใดก็ไม่หลุดพ้น จิตใจเร่าร้อนดังเต้นในกองเพลิง ตาร้อนเมื่อเห็นเขามีความสุข ทำร้ายใจทำร้ายกายตัวเอง หันมามองตัว ทำใจให้ร่มเย็นดับร้อนจากไฟเสน่หา ไฟริษยา และขอให้ฝ่ายตรงข้ามอย่าเติมเชื้อฟืนให้ไฟในใจกันอีกเลย เมื่อรักไม่ซ้อนสุขก็บังเกิด เปลี่ยนรักที่ซ้อนเป็นความดีที่พึงมีและกระทำให้กันและกันเถิด   


ที่มา : ไฟในดอกรัก


 6,429 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย