55(20/02/64) เวลา 17.30 น. เรื่อง ทดสอบระบบถ่ายทอดสด โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 Webmaster  


อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 17.30 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...ทดสอบระบบถ่ายทอดสด
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

"หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง"

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,891 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย