ธรรมให้รู้ : ตอนที่16 - ความน่ากลัวของสังสารวัฏ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่16 - ความน่ากลัวของสังสารวัฏ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ :

ตอนที่16 - ความน่ากลัวของสังสารวัฏ

โดย

พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต


• ทำโลโก้ลงบนจานชามเมลามีนราคาพิเศษ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจโลกธรรม 8

• อานิสงส์ของศีล (สีลานิสังสชาดก)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย