ธรรมให้รู้ : ตอนที่24 - เมื่อจิตตั้งมั่น โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่24 - เมื่อจิตตั้งมั่น โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่24 -

เมื่อจิตตั้งมั่น

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต
   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,916


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย