107(22/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 Webmaster  

107(22/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


วันที่ 22 เมษายน 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)
-----------------------------------
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


• กระบวนการของ "ฌาน"

• วัดโพธาราม

• การที่เราแสดงความคิดเห็นจะต้องมาด้วยกันกับความพร้อมที่จะรับฟังคนอื่น และในการรับฟังคนอื่นนั้นเราก็จะได้เดินหน้าในการหาความรู้เพิ่มขึ้นด้วย

• ๓.ปางตัดพระเมาลี

• "สมาธิ การวัดใจ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย