110(25/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์

 Webmaster  

110(25/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์


วันที่ 25 เมษายน 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)
-----------------------------------
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCZA5jXDwOLXekhmVH46Vh0A

2,940


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย