ธรรมให้รู้ : ตอนที่40 - ฌานไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่40 - ฌานไม่ใช่เรื่องไกลตัว

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


เดินจิต   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,881 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย