ธรรมให้รู้ : ตอนที่45 - ทำให้จิตตั้งมั่นด้วยสติเต็มฐาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่45 - ทำให้จิตตั้งมั่นด้วยสติเต็มฐาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่45

ทำให้จิตตั้งมั่นด้วยสติเต็มฐาน

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

--------
เดินจิต   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,946


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย