ธรรมให้รู้ : ตอนที่36 - ปล่อย ละ วาง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่36 - ปล่อย ละ วาง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่36 - ปล่อย ละ วาง

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

เดินจิต


• อริยมรรคมีองค์แปด ทางแห่งความสิ้นกรรม

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓

• "กรรมของชาติบ้านเมือง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)

• บรรเลงเพลงดั่งดอกไม้บาน เพลงดั่งดอกไม้บาน 30 นาที ดนตรีเพื่อทำสมาธิ Blossom Flowers music
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย