ธรรมให้รู้ : ตอนที่64 - อานาปานสติ • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่64 - อานาปานสติ • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 64

อานาปานสติ • เวทนานุปัสสนา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,914


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย