ภาพรวมของการปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 17 ต.ค. 2556

 Webmaster  

ภาพรวมของการปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 17 ต.ค. 2556

ภาพรวมของการปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 17 ต.ค. 2556

เริ่มต้นปฏิบัติธรรม
Dhamma.com
2 / 11

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ วัดผาณิตาราม วันที่ 17 ตุลาคม 2556
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่
http://www.dhamma.com
http://www.wimutti.net/   

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=YU1ORAcT-y8&list=PLth1DquOKn1LIeE8_lCoIR02ehaiTWhPG&index=2

2,934


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย