ธรรมให้รู้ : ตอนที่48 - แม่ไม่เคยฝึกสติเลย ป่วยเสียชีวิตจะตกอบายภูมิไหม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่48

แม่ไม่เคยฝึกสติเลย ป่วยเสียชีวิตจะตกอบายภูมิไหม?

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

---------   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,875 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย