01(19/01/64) เวลา 09.30 น. เรื่อง นามธรรมที่เกิดจากมโนทวาร โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 DhammathaiTeam  


อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

วันที่ 19 มกราคม 2564 (เวลา 09.30 น.)
บรรยายธรรม เรื่อง...นามธรรมที่เกิดจากมโนทวาร
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 อาคาร สิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.

(https://www.youtube.com/watch?v=Z9yi68-HyJg)   


ที่มา : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 เปิดอ่านหน้านี้  2,868 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย