ธรรมให้รู้ : ตอนที่65 - อานาปานสติ • จิตตานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 65

อานาปานสติ • จิตตานุปัสสนา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต
 เปิดอ่านหน้านี้  2,194 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย