ธรรมให้รู้ : ตอนที่56 - ฝึกสติช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่56

ฝึกสติช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร?

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

-----------

เดินจิต   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,910 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย