ธรรมให้รู้ : ตอนที่68 - ทุกวันนี้..คุณหลับไปกับสติหรือความฟุ้ง? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 68

ทุกวันนี้..คุณหลับไปกับสติหรือความฟุ้ง?

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

--------
เดินจิต   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,887 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย