ธรรมให้รู้ : ตอนที่72 - การรับรู้ 2 ระดับ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 72

การรับรู้ 2 ระดับ

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

---------
เดินจิต   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,896 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย