ธรรมให้รู้ : ตอนที่75 - เกิดมาเป็นมนุษย์ทัังที โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่75 - เกิดมาเป็นมนุษย์ทัังที โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 75

เกิดมาเป็นมนุษย์ทัังที

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต


• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• วัดมหรรณพาราม วรวิหาร

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• 88(03/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย