ประมาท หนทางแห่งความตาย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

 DhammathaiTeam  


หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

ธรรมบรรยาย "ประมาท หนทางแห่งความตาย"

คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐานพุทธคยา อินเดีย

(26 ม.ค.- 3 ก.พ. 2558)

โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


---------------------------
วัดมเหยงคณ์ Official Channel

Website : http://www.watmahaeyong.org​
Facebook : https://www.facebook.com/PageWatMahey...​
e-mail : watmahaeyong@gmail.com
Line id : @mahaeyong


• บทสวดพาหุง + มหากา

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย